ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ก็ใช้บริการอีเลิร์นนิ่ง

ในการศึกษาหาความรู้ความชำนาญ

เพิ่มเติมได้โดยสะดวก

แบบ "ใครก็ได้ เมื่อใดก็ได้ และที่ไหนก็ได้

(Anyone, Anywhere and Anytime)"

โดยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเสนอให้เอแบคนำระบบอี-เลิร์นนิ่งที่มีอยู่มาใช้ฟรี แต่หลังจากดูในรายละเอียดแล้วก็ตัดสินใจไม่เลือกเพราะพบว่าจะต้องปรับปรุงอีกมาก

"สามารถฯ สนับสนุนด้านโปรแกรมอี-เลิร์นนิ่ง ระบบบริหารจัดการหลักสูตร เอาทั้งหมด Customize ซึ่งหลักสูตรของเราจะเป็น Internet Based"

ปัจจุบันวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตของเอแบคเริ่มเปิดสอนหลักสูตรแรกคือปริญญาโทการจัดการ (Master of Science in Management) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 34 คน และคาดว่าในรุ่นที่ 2 จะมีถึง 100 คน

เป็นที่น่าสนใจว่านักศึกษาปริญญาโททางอินเทอร์เน็ตกลุ่มแรกนี้       ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าเอแบค ทั้งหมด   แต่มาจากกลุ่มคนทำงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาจากหลายสถาบัน ซึ่ง ศ.ดร. ศรีศักดิ์   มองว่า นี่เป็นจุดเด่นของการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต   ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องลางานมานั่งเรียน แต่ขอให้มีแค่คอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ตเป็น และใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ก็สามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ และตามเวลาที่สะดวกตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว

ส่วนหลักสูตรที่จะเปิดเพิ่มเติมในปีนี้อีก 2 หลักสูตร คือ ปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Master of Science in ICT) ในเดือนพฤษภาคมนี้ และปริญญาโทวิธีวิทยาการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต (Master of Science in eLearning Methodology) ในเดือนกันยายน    ก่อนจะทยอยเปิดหลักสูตรอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรของการเปิดการเรียนการสอนในปีแรก ครอบคลุมปริญญาตรี-เอกรวมถึงคอร์สสั้นๆ

"เราเป็นแห่งเดียวในโลกที่เปิดสอนวิธีวิทยาการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต เราจะสอนให้เขามาทำอี-เลิร์นนิ่งแข่งกับเราเพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาอีเลิร์นนิ่งให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย อย่างเต็มที่

พร้อมๆ กับการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งมาอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนผ่านเครื่องมืออย่าง "อินเทอร์เน็ต" ทางเอแบค และสามารถเทลคอม ก็ยังได้สร้างระบบติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่จะสอบผ่านนั้น ได้เข้ามาเรียนทางอินเทอร์เน็ตจริงๆ เพราะปัจจัยหนึ่งที่ทางซีอีโอของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลแห่งนี้ให้ความสำคัญก็คือ ผู้เรียนต้องมี "ความตั้งใจ" ด้วย

"เรามีระบบติดตามทุกสัปดาห์    นักศึกษาต้องเข้าอินเทอร์เน็ตมาเรียนหนังสือ ดูวิดีโอการสอน ฟังคำบรรยาย ทำการบ้าน ตอบกระทู้ เขาต้องอี-เมล์ถึงอาจารย์และเพื่อนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง   และเรากำหนดให้อาจารย์ต้องตอบอี-เมล์ลูกศิษย์ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนการบ้านต้องตรวจและแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบภายใน 7 วัน"


back | next